ชื่อเต็ม
Matthew Kosylo
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Oldham
วันเกิด
1992-08-17
อายุ
31
น้ำหนัก
70
ส่วนสูง
173
P