ชื่อเต็ม
Max Hunt
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Chesterfield
วันเกิด
1999-05-01
อายุ
24
น้ำหนัก
88
ส่วนสูง
198
P