ชื่อเต็ม
Marcus Robert Dewhurst
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Kingston upon Hull
วันเกิด
2001-03-20
อายุ
22
น้ำหนัก
70
ส่วนสูง
189
P