ชื่อเต็ม
Michael Thomas Calveley
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Chester
วันเกิด
1999-06-22
อายุ
24
น้ำหนัก
68
ส่วนสูง
178
P