ชื่อเต็ม
Myles Laurence Boney
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Blackpool
วันเกิด
1998-02-16
อายุ
26
น้ำหนัก
74
ส่วนสูง
186
P