ชื่อเต็ม
Luke Shiels
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1989-09-21
อายุ
34
P