ชื่อเต็ม
Lebrun Mbeka
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1996-07-27
อายุ
27
P