ชื่อเต็ม
Luke Mann
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2005-09-07
อายุ
18
P