ชื่อเต็ม
Levi Jeremiah Lumeka
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1998-09-05
อายุ
25
น้ำหนัก
66
ส่วนสูง
170
P