ชื่อเต็ม
Louis Aiden Hall
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
West Bromwich
วันเกิด
1999-05-23
อายุ
24
P