ชื่อเต็ม
Louis Sidney Britton
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2001-03-17
อายุ
22
P