ชื่อเต็ม
Kairo Ellis Mitchell
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Leicester
วันเกิด
1997-10-21
อายุ
26
น้ำหนัก
81
ส่วนสูง
186
P