ชื่อเต็ม
Kyron Silveria Gordon
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2002-05-24
อายุ
21
P