ชื่อเต็ม
Jake David Wright
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Manchester
วันเกิด
1996-09-11
อายุ
27
P