ชื่อเต็ม
Jack Wakely
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
High Wycombe
วันเกิด
2000-10-25
อายุ
23
น้ำหนัก
75
ส่วนสูง
194
P