ชื่อเต็ม
Jack Tompkins
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Wendover
วันเกิด
2001-12-13
อายุ
22
P