ชื่อเต็ม
Jordan James Chattenton Thomas
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
2001-01-02
อายุ
23
น้ำหนัก
69
ส่วนสูง
179
P