ชื่อเต็ม
Jack Sampson
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Wigan
วันเกิด
1993-04-14
อายุ
30
น้ำหนัก
78
ส่วนสูง
188
P