ชื่อเต็ม
Josh Popoola
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2004-05-07
อายุ
19
P