ชื่อเต็ม
Joe Nolan
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Chorley
วันเกิด
2002-03-25
อายุ
21
P