ชื่อเต็ม
James Andrew Muitt
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Brighton
วันเกิด
1995-10-07
อายุ
28
น้ำหนัก
60
ส่วนสูง
180
P