ชื่อเต็ม
Jack Lewis Moore
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2003-11-19
อายุ
20
P