ชื่อเต็ม
James McShane
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1994-08-30
อายุ
29
P