ชื่อเต็ม
Joseph John Martin
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Dagenham
วันเกิด
1988-11-29
อายุ
35
น้ำหนัก
82
ส่วนสูง
183
P