ชื่อเต็ม
Justin Addo Johnson
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Den Haag
วันเกิด
1996-08-27
อายุ
27
ส่วนสูง
170
P