ชื่อเต็ม
Jack McCauley Jebb
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
1995-09-11
อายุ
28
น้ำหนัก
74
ส่วนสูง
183
P