ชื่อเต็ม
Jake Matthew Hull
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sheffield
วันเกิด
2001-10-22
อายุ
22
น้ำหนัก
94
ส่วนสูง
198
P