ชื่อเต็ม
Jack Harding
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Portsmouth
วันเกิด
1992-06-14
อายุ
31
P