ชื่อเต็ม
Joao Gomes
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Lisboa
วันเกิด
2002-10-30
อายุ
21
P