ชื่อเต็ม
Jack Alan Davies
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Milton Keynes
วันเกิด
2002-12-03
อายุ
21
P