ชื่อเต็ม
Joseph Theodore Cummings
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sheffield
วันเกิด
1998-09-08
อายุ
25
น้ำหนัก
74
ส่วนสูง
188
P