ชื่อเต็ม
Jack Thomas Bycroft
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Salisbury
วันเกิด
2001-09-21
อายุ
22
น้ำหนัก
71
ส่วนสูง
184
P