ชื่อเต็ม
Josh Barlow
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2004-01-19
อายุ
20
P