ชื่อเต็ม
Joshua James Ashby
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Oxford
วันเกิด
1996-05-03
อายุ
27
น้ำหนัก
75
ส่วนสูง
180
P