ชื่อเต็ม
Jediah Yeboah Abbey
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Den Haag
วันเกิด
2002-01-14
อายุ
22
ส่วนสูง
188
P