ชื่อเต็ม
Imran Kayani
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2001-12-24
อายุ
22
ส่วนสูง
180
P