ชื่อเต็ม
Ibrahim Akanbi
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1997-07-12
อายุ
26
P