ชื่อเต็ม
Harvey Smith
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Swindon
วันเกิด
1998-09-27
อายุ
25
ส่วนสูง
185
P