ชื่อเต็ม
George Wilkinson
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2004-04-02
อายุ
19
P