ชื่อเต็ม
Glen Taylor
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Ashington
วันเกิด
1990-05-11
อายุ
33
ส่วนสูง
191
P