ชื่อเต็ม
Gary Daniel Liddle
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Middlesbrough
วันเกิด
1986-06-15
อายุ
37
น้ำหนัก
75
ส่วนสูง
185
P