ชื่อเต็ม
George Hunt
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2001-07-06
อายุ
22
ส่วนสูง
180
P