ชื่อเต็ม
Gregory Vincent Cundle
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Bromley
วันเกิด
1997-03-20
อายุ
26
น้ำหนัก
70
ส่วนสูง
182
P