ชื่อเต็ม
Gianni Crichlow
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
1998-04-06
อายุ
25
ส่วนสูง
167
P