ชื่อเต็ม
Ethan Wenayeto
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
P