ชื่อเต็ม
Edon Pruti
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sarajevo
วันเกิด
2002-04-08
อายุ
21
ส่วนสูง
192
P