ชื่อเต็ม
Eoin Francis Okorie McKeown
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
1998-11-05
อายุ
25
ส่วนสูง
190
P