ชื่อเต็ม
David Aziaya
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2004-08-03
อายุ
19
P