ชื่อเต็ม
Danny Waldron
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1996-11-03
อายุ
27
P