ชื่อเต็ม
Declan Skura
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2002-04-09
อายุ
21
P